HSV 1/2 antigen test

  • HSV 12 Antigen Test

    HSV 12 antigen test

    INTRODUKTION HSV er en hylster, DNA-frembringende virus, morfologisk svarende til de andre medlemmer af slægten Herpesviridae. To antigenisk forskellige typer genkendes, udpeget type 1 og type 2. HSV type 1 og 2 er ofte impliceret i overfladiske infektioner i mundhulen , hud, øje og kønsorganer, infektioner i centralnervesystemet (meningoencephalitis) og svær generaliseret infektion hos nyfødte hos en immunkompromitteret patient ses også, selvom der ...