Vores produkter er kommet ind på den britiske liste over undtaget coronavirus invitro diagnostiske enheder!